Kdo jsem ...

Narodila jsem 28.2. 1965 v Brně a 25 let jsem žila v Praze. Silná potřeba po životě v blízkosti přírody mě přivedla do kraje pod Blaníkem, do Vlašimi, kde v současnosti žiji a pracuji. Mám tři děti. Vřelý vztah k literatuře a nepřízeň doby mě dovedly ke studiu knihovnictví.
Od mladí mě však velmi zajímaly hlubinné procesy lidské psychiky, smysl a podstata bytí a hlavně propojení  duchovního a hmotného světa, duše a těla. Stále pracuji na pochopení změněných stavů vědomí a rozšiřování lidského vnímání. S tím také souvisí přijetí snů a vizí jako nedílné součásti našeho života. Poznání mytologie, umění, snů a vizí v různých etapách vývoje lidské společnosti a jejich místo v současném světě, to je základ, z něhož vycházím, jak při práci na sobě, tak i s klienty a skupinami.
Přes studium C.G. Junga, J. Hillmana, M. Bubera a F. Pearlse se mi otevřela cesta k terapii. Nejprve jsem absolvovala snové semináře ( vedené J. Roubalem a M. Járou) . Poté jsem prošla jsem 5-ti letým terapeutický výcvikem v Institutu pro Gestalt terapii v Praze. Také jsem studovala 3 roky Pražskou psychoterapeutickou fakultu. 20 let se aktivně věnuji terapii a léčení, kromě individuální práce, vedu i semináře a skupiny. K mému, spíše alternativnímu pojetí terapie, patří také šamanské způsoby léčení (semináře u Katariny Hrčkové). Za velmi důležitou považuji také práci s tělem -  uvědomování a prožívání těla skrze tanec, zpěv a bubnování.
 
 
 
 

 

Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí.

Chalíl Džibrán

copyright © 2024 pohlovatereza.cz |  Přihlásit se