Jak pracuji...

 

Gestalt terapie

Je humanistický směr v psychoterapii, který má kořeny v psychoanalýze, fenomenologii a inspiruje se existencialismem, holismem a východními duchovními naukami, hlavně zen – budhismem. Je to otevřený systém, jehož hlavním principem je „ tady a teď “ . Základem je vnímání sebe sama, emocí, tělesných pocitů v přítomném okamžiku.

To co si uvědomuji, mi nabízí možnost být bohatší a celistvější osobnost. Je to první krok ke změně. Jen to co zažiji a uvědomím si, mohu později pochopit a integrovat a tím být více v kontaktu se sebou a přijmout zodpovědnost za svůj osobní růst.

Nabízím rovnocenný vztah terapeut a klient, kdy cestou otázek a určitých technik (např. horká židle, identifikace) se prohlubuje sebeuvědomování, jenž vede k dospělejší a zdravější osobnosti.

 

Vnitřní konstelace

Je prostor pro otevření vnitřní osobnosti (např. vnitřní žena, muž, dítě) a lepší pochopení vztahu k nám samým. Konstelace také umožňují znovuobjevit schopnost plně přijmout a prožít emoce (strach, nejistota, vášeň) a nalézt jejich místo v procesu vnitřního růstu.

 

Rodinné konstelace

Je to velmi účinná terapeutická metoda umožnující hlouběji porozumět tomu,co doopravdy prožíváme v rámci rodiny, jaké je naše místo v ní a jakou roli hrají v našem životě rodiče, prarodiče, sourozenci, partneři a děti.

 

Šamanismus

Je naslouchání sobě, druhým, přírodě a celému universu. Je to léčení srdcem a intuicí. Pomocí rytmického bubnování se šaman může setkat s duchy a bytostmi, které mu pomáhají s léčením. Ukazují, kde leží podstata problému s nímž klient přichází a vedou léčitele k poznání toho, jak ho uzdravit.

 

 

Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí.

Chalíl Džibrán

copyright © 2023 pohlovatereza.cz |  Přihlásit se